Integritetspolicy

GDPR & Integritetspolicy

Under 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) av en ny lagstiftning, GDPR. Denna nya lagberör företag som handlar inom EU och här läggs stor vikt vid individens rättigheter gällandepersonuppgifter.

Vilka personuppgifter behöver vi?

Vi använder följande uppgifter med ändamål att kontakta er om ni anmält intresse via formuläret.

– Kontaktuppgifter (kontaktperson, telefon och mail)

Hantering av personuppgifter

Westestate sprider/säljer aldrig era personuppgifter till tredje part. Vi använder endast era personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla er de tjänster vi erbjuder. Vi använder därför era personuppgifter i följande syfte:

– Direktmarknadsföring för att kunna lämna anpassad information om våra tjänster.
– Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Era rättigheter

– Rätt att veta vilka personuppgifter vi sparar.
– Rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
– Rätt att få uppgifter raderade. Gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från detta.
– Rätt att begränsa vårt användande av era uppgifter. Även här kan det finnas legal skyldighet som hindrar oss från att göra detta.
– Rätt att anmärka personuppgiftsbehandlingen vi utför.
– Rätt att lämna in klagomål till datainspektionen om ni anser att vi behandlar era uppgifter felaktigt.

Kontaktinfortmation

Om ni har några frågor gällande hur vi hanterar era personuppgifter eller har frågor om vår integritetspolicy kan ni kontakta oss enligt nedan.

Jonas Uhlbäck
Ansvarig projektledare, West Estate
jonas@westestate.se
070 474 59 45

Rulla till toppen